WDPT - Web Designer's Productivity Tool (nástroj pro produktivitu webdesignera) - editor webových layoutů - český help k tisku


Vítej ve "Web Designer's Productivity Tool" z wdpt.eu!

Abys měl svou webovou stránku korektní, najdi a používej validátor (řiď se jejich instrukcemi).

Jak toto použít? "Spuštění" proveď tak, že si uložíš tuto "stránku" lokálně. K zobrazení obrázků umístěných v jiném adresáři, edituj pole adresář obrázků v menu (spusť editaci textu).

Primární periferie používaná k práci s tímto software je klávesnice.
T - Zobraz textovou reprezentaci layoutu (to je pravděpodobně důvod proč používáš tento nástroj) Pokud chceš kopírovat/vložit HTML, kopíruj/vlož jej s komentářem, který následuje za HTML. Můžeš libovolně editovat generovaný obsah, ale needituj a neodstraňuj tento komentář.
M - Zobraz menu. Přepni se do módu pro editaci textu, abys mohl měnit obsah menu.
` (klávesa vlevo od klávesy 1 na anglické klávesnici) - Vstup do módu pro editaci textu (to znamená že můžeš měnit věci jako src u obrázků, adresář obrázků nebo šířku vystředěného layoutu). Abys změnil alt obrázku, edituj běžný text a potom přepni strukturu na obrázek.
BN - Přepni se na předchozí nebo následující strukturu.
IO - Vlož strukturu před nebo za strukturu.
ASDW - Změň pozici aktuální struktury (použij Q k přesnosti na pixely).
UHJK - Změň rozměry aktuální struktury (použij Q k přesnosti na pixely).
FG - Změň pozadí (defaultně je 0). Jestliže je pozadí -1, struktura se stane obrázkem. Jestliže je pozadí -2, struktura získá obrázek na pozadí. Ovládej obrázek pomocí editace textu v menu.
ZX - Změň způsob pozicování struktury (výsledek je v menu).


Klikni na strukturu, abys ji nastavil jako aktuální. V projektu je implementováno jednoduché přetahování struktur.

V projektu je možnost ukládat rozpracovaný layout, ulož stránku jako ve svém prohlížeči (nefunguje ve všech prohlížečích).

Pokud chceš vytvořit centrovaný layout s fixní šířkou, nastav to v menu.

WDPT v češtině.

copyright 2009-2016 Čeněk Svoboda, svobo.c@gmail.com